Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Ostrów

- informacja dla mieszkańców na rok 2015

 

 1. Nowy przetarg na odbiór i transport odpadów

W dniu 04.12.2014r. została podpisana nowa umowa na odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Ostrów. W roku 2015 wykonawcą usługi będzie:

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie we współpracy

z Firmą F.H.U.T KAM z Krzywej.

 Termin usługi biegnie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

 1. Terminy i miejsca rozdawania worków na rok 2015r.

Informujemy, że wydawanie worków na odpady na rok 2015 będzie prowadzone według następującego harmonogramu:

 • Blizna – całoroczny tryb wydawania worków w godzinach od 8:00 do 17:00 w budynku starej szkoły przy Parku Historycznym począwszy od dnia 29.12.2014r. (w dniach otwarcia Parku)
 • Skrzyszów – całoroczny tryb wydawania worków w godzinach od 8:00 do 16:00 w budynku GCI Skrzyszów (Gminne Centrum Informacji) począwszy od dnia 29.12.2014r. w dniach pracy Centrum
 • Kamionka – całoroczny tryb wydawania worków w godzinach od  8:00 do 15:00 w budynku Gminnego Centrum Kultury i Sportu (GCKiS) począwszy od dnia 29.12.2014r. w dniach pracy Centrum
 • Ostrów – całoroczny tryb wydawania worków w godzinach od 7:30 do 15:30 w pokoju 23 Urzędu Gminy – począwszy od dnia 29.12.2014r. w dniach pracy Urzędu; (sprzedaż worków dodatkowych w pokoju nr 10 budynek Urzędu Gminy – siedziba GZUK sp. z o.o.)
 • Borek Mały – akcyjne wydawanie worków w dniu 29.12.2014r. w godzinach od 8:15 do 9:45 w budynku Domu Ludowego
 • Kozodrza -  akcyjne wydawanie worków w dniu 29.12.2014r. w godzinach od 10:00 do 12:30 w budynku Domu Ludowego
 • Zdżary – akcyjne wydawanie worków w dniu 29.12.2014r. w godzinach od 13:00 do 14:30 w budynku Szkoły Podstawowej
 • Ocieka – akcyjne wydawanie worków w dniu 30.12.2014r. w godzinach od 8:30 do 11:30 w budynku Sołtysówki
 • Wola Ociecka – akcyjne wydawanie worków w dniu 30.12.2014r. w godzinach od 12:00 do 14:30 w budynku Domu Strażaka
 1. Zasady zbiórki odpadów w roku 2015
 • Kolory worków i zasady segregacji nie ulegają zmianie tj.

- niebieski worek na papier, tekturę i tekstylia

- zielony worek na szkło bezbarwne i kolorowe

- żółty worek na tworzywa sztuczne

- czerwony worek na metal

 • Worki z odpadami powinny być wystawione przez mieszkańców w dniu zbiórki, najpóźniej do godziny 7:30 rano
 • Worki niewykorzystane z roku 2014 można stosować do oddawania odpadów w roku 2015 do wyczerpania zapasu
 • W roku 2015 zwiększono limit worków czarnych 120 litrowych dla osób, które wybrały selektywny sposób oddawania odpadów. Nowy limit wynosi 5 worków czarnych na osobę na rok. Dla osób, które wybrały sposób nieselektywny ilość worków czarnych na osobę na rok wynosi 12 szt.
 • Worki kolorowe nie są limitowane i będą wydawane w systemie wymiany „worek pusty za worek wystawiony” w dniu zbiórki
 1. Kalendarz odbioru odpadów komunalnych na rok 2015
 • Częstotliwość odbioru odpadów pozostaje niezmieniona tzn. zbiórka odpadów odbywać się będzie w co dwa tygodnie
 • Kalendarze odbioru odpadów dostępne są do pobrania:

- w świątecznym numerze „Życia Ostrowa”

- w Urzędzie Gminy – pok.23 i 10

- w stałych punktach wydawania worków, tj. GCI Skrzyszów, GCKiS Kamionka,

Budynek starej szkoły w Bliźnie.

 1. Sposób płatności za gospodarowanie odpadami
 • Uchwała dotycząca wysokości opłat za gospodarowanie odpadami nie zmieniła się, co oznacza, że w roku 2015 obowiązywać będą dotychczasowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami dla mieszkańców
 • Stawka za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny wynosi 4,50 zł od osoby na miesiąc
 • Stawka za gospodarowanie odpadami w sposób nieselektywny wynosi 9,00 zł od osoby na miesiąc
 • Sposób płatności oraz numer rachunku również nie ulega zmianie: można dokonywać wpłat w Banku Spółdzielczym w Ostrowie  (wpłata bez pobierania prowizji), lub w dowolnej placówce bankowej i pocztowej oraz elektronicznie przez Internet 
 • Książeczki opłat za odpady, jeżeli nie zostały do końca wykorzystane, mogą być używane w roku 2015 aż do wyczerpania blankietów wpłat
 • Nowe książeczki opłat będą wydawane od dnia 29.12.2014r. w pokoju nr 23 budynku Urzędu Gminy Ostrów
 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
 • Podobnie jak w roku 2014 w każdą ostatnią sobotę miesiąca w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy w godzinach od 8:00 do 13:00 będą przyjmowane od mieszkańców odpady wielkogabarytowe
 • Warunkiem odbioru odpadów w PSZOK jest okazanie kopii deklaracji odpadowej oraz dokumentu potwierdzającego dokonywanie wpłat za gospodarowanie odpadami

                                                                                                                            

                                                                                                                                   Opracował:  Wojciech Popielarz

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Ostrów:

Tel. (17) 745 11 60 w. 316 w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe dane o systemie dostępne są również na stronie internetowej: www.ostrow.gmina.pl  

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie - to firma:

profesjonalna

profesjonalna

doświadczona

doświadczona

nowoczesna

nowoczesna

elastyczna

elastyczna

godna zaufania

godna zaufania

przyjazna środowisku naturalnemu

przyjazna środowisku naturalnemu

TOP