Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Ostrów

- informacja dla mieszkańców na rok 2015

 

  1. Nowy przetarg na odbiór i transport odpadów

W dniu 04.12.2014r. została podpisana nowa umowa na odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Ostrów. W roku 2015 wykonawcą usługi będzie:

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie we współpracy

z Firmą F.H.U.T KAM z Krzywej.

 Termin usługi biegnie od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.

  1. Terminy i miejsca rozdawania worków na rok 2015r.

Informujemy, że wydawanie worków na odpady na rok 2015 będzie prowadzone według następującego harmonogramu:

  1. Zasady zbiórki odpadów w roku 2015

- niebieski worek na papier, tekturę i tekstylia

- zielony worek na szkło bezbarwne i kolorowe

- żółty worek na tworzywa sztuczne

- czerwony worek na metal

  1. Kalendarz odbioru odpadów komunalnych na rok 2015

- w świątecznym numerze „Życia Ostrowa”

- w Urzędzie Gminy – pok.23 i 10

- w stałych punktach wydawania worków, tj. GCI Skrzyszów, GCKiS Kamionka,

Budynek starej szkoły w Bliźnie.

  1. Sposób płatności za gospodarowanie odpadami
  1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

                                                                                                                            

                                                                                                                                   Opracował:  Wojciech Popielarz

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Ostrów:

Tel. (17) 745 11 60 w. 316 w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe dane o systemie dostępne są również na stronie internetowej: www.ostrow.gmina.pl