Ogłoszenie z dnia 5.06.2020r. ws. zasad i organizacji wywozu odpadów przez Mieszkańców gminy Ostrów do PSZOK w Kozodrzy.

Ostrów, dnia 05.06.2020r.

 

OGŁOSZENIE

Szanowni Mieszkańcy Gminy Ostrów

  1. Zakład Usług Komunalnych w Ostrowie jako prowadzący gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kozodrzy (PSZOK) informuje, że odpady do Punktu przyjmowane są dwa razy w miesiącu, tj. w drugą i ostatnią sobotę miesiąca (z wyłączeniem dni świątecznych) – w godzinach: od 7.00 do 14.00.
  2. W celu zagwarantowania przyjęcia odpadów do PSZOK-u, należy uprzednio potwierdzić i uzgodnić z pracownikiem Zakładu, tel. 607 053 110 lub 607 222 934, planowaną godzinę ich dostawy.
  3. Przy wjeździe do PSZOK obowiązuje konieczność okazania się dowodem płatności lub kopią deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami.
  4. Osoby wjeżdżające na teren PSZOK-u, samodzielnie lecz pod nadzorem pracownika Zakładu, umieszczają posegregowane odpady w pojemnikach, kontenerach i boksach - zgodniez oznaczeniem i rodzajem.

 Jednocześnie informujemy, że z uwagi na trwający stan epidemii:

  • osoby przebywające na terenie Punktu, zobowiązane są do zachowania bezpiecznej odległości między sobą,
  • na terenie Punktu jednocześnie przyjmowane są maksymalnie cztery pojazdy dostarczające odpady.

Osoby, które nie zastosują się do powyższych zasad, nie będą obsługiwane.

 

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie

Marek Gubernat

 

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie - to firma:

profesjonalna

profesjonalna

doświadczona

doświadczona

nowoczesna

nowoczesna

elastyczna

elastyczna

godna zaufania

godna zaufania

przyjazna środowisku  naturalnemu

przyjazna środowisku naturalnemu

TOP