Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Ostrów - informacja dla mieszkańców na rok 2016

Gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Ostrów

- informacja dla mieszkańców na rok 2016

 

1.Nowy przetarg na odbiór i transport odpadów

W dniu 18.11.2015r. została podpisana nowa umowa na odbiór i transport odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Ostrów. W roku 2016 wykonawcą usługi będzie:

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie z Podwykonawcą Firmą F.H.U.T KAM z Krzywej.

Termin usługi biegnie od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.

2.Terminy i miejsca rozdawania worków na rok 2016r.

Informujemy, że wydawanie worków na odpady na rok 2016 będzie prowadzone według następującego harmonogramu:

3.Zasady zbiórki odpadów w roku 2016

- niebieski worek na makulaturę i tekstylia

- zielony worek na szkło bezbarwne i kolorowe

- żółty worek na tworzywa sztuczne

- czerwony worek na metal i opakowania wielomateriałowe (kartonu po sokach, mleku itp.)

4.Kalendarz odbioru odpadów komunalnych na rok 2016

- w świątecznym numerze „Życia Ostrowa”

- w Urzędzie Gminy – pok.23 i 10

- w stałych punktach wydawania worków, tj. GCI Skrzyszów, GCKiS Kamionka, Budynek starej szkoły w Bliźnie.

- na stronie internetowej Gminy Ostrów

5.Sposób płatności za gospodarowanie odpadami

6.Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Ostrów:

Tel. (17) 745 11 60 w. 316 w godzinach pracy Urzędu.

Szczegółowe dane o systemie dostępne są również na stronach internetowych: www.ostrow.gmina.pl oraz www.gzukostrow.pl