Ogłoszenie Gminnego Zakładu Uslug Komunalnych Sp. z o.o. dotyczące zapytania ofertowego na dostawę kompletnych używanych pojemników na zmieszane odpady komunalne o poj. 120 l.

Ogłoszenie Gminnego Zakładu Uslug Komunalnych Sp. z o.o. dotyczące zapytania ofertowego na dostawę kompletnych używanych pojemników na zmieszane odpady komunalne o poj. 120 l.