Usługa odbioru i utylizacji wód odciekowych pochodzących ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kozodrzy, gmina ostrów w roku 2022

Usługa odbioru i utylizacji wód odciekowych pochodzących ze składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Kozodrzy, gmina ostrów w roku 2022