Zapytanie ofertowe na usługę wykonania syntetycznego uszczelnienia powierzchni na połączeniu kwater nr 11 i 12

Drugie wyjaśnienie do Zapytania ofertowego na wykonanie syntetycznego uszczelnienia powierzchni na połączeniu kwater nr 11 i 12

Uzupełnienie do zapytania Ofertowego

Zmiana parametrów technicznych do Zapytania ofertowego na wykonanie uszczelnienia połaczenia kwater 11 i 12, Załącznik nr 3 - rzut połączenia wymiary

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Formularz ofertowy