Usługi w zakresie regionalnej gospodarki odpadami

Składowisko odpadów w Kozodrzy zgodnie z UCHWAŁĄ NR LVIII/1097/14 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 27 października 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/410/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego2012 r. w sprawie wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, oraz UCHWAŁĄ NR XXXVII/702/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały NR XXIV/409/12 Sejmiku Województwa Podkarpackiego z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie przyjęcia projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, uznane jest jako Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów (RIPOK) dla Regionu Zachodniego.

Spółka zarządza składowiskiem w oparciu o:
Uchwałę Nr XLIV/326/2014 Rady Gminy w Ostrowie z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres powyżej
3 lat.
 Umowę dzierżawy z dnia 1 lipca 2014r. Decyzję z dnia 26.08.2008r. znak RŚ.VI.7660/6-1/08 Pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji „Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierające azbest w Kozodrzy”. ze zmianami: RS.VI.MM.7660-6/10/08 z dnia 12.01.2009r.RS.VI.MM.7660/34-4/09 z dnia 12.03.2009r.RS.VI.RD.7660/34-7/09 z dnia 02.07.2009r.RS.VO.RD.7660/7-7/10 z dnia 11.06.2010r.RS.VI.RD.7660/7-11/10 z dnia 21.06.2010r.RS.VI.RD.7660/7-20/10 z dnia 25.01.2011r.
OS-I.7222.3.11.2014.RD z dnia 31.10.2014r.

Informacja o prowadzonej przez Spółkę działalności w zakresie gospodarki odpadami.

Informacja o prowadzonej przez Spółkę działalności w zakresie gospodarki odpadami.

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie, Decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 13.06.2014r. znak OS-I.7221.26.1.2014.EZ otrzymała prawa i obowiązki określone decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 26.08.2008r. znak RŚ.IV.7660/6-1/2008 udzielającej pozwolenia zintegrowanego dla składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierające azbest w Kozodrzy ze zmianami:

RS.VI.MM.7660-6/10/08 z dnia 12.01.2009r.

RS.VI.MM.7660/34-4/09 z dnia 12.03.2009r.

RS.VI.RD.7660/34-7/09 z dnia 02.07.2009r.

RS.VO.RD.7660/7-7/10 z dnia 11.06.2010r.

RS.VI.RD.7660/7-11/10 z dnia 21.06.2010r.

RS.VI.RD.7660/7-20/10 z dnia 25.01.2011r.

OS-I.7222.3.11.2014.RD z dnia 31.10.2014r.

Dodatkowo Decyzją Marszałka Województwa Podkarpackiego OS-III.7241.20.2014.AB z dnia 16.06.2014r. nabyła prawa i obowiązki:

  1. z decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 01.12.2010r. znak RŚ.III.KS.7628/M-128/2010 zatwierdzającej instrukcję składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na A1 i A 2 na odpady niebezpieczne zawierające azbest w Kozodrzy.
  2. z decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 30.07.2010r. znak RŚ.III.KS.7628/M-20/2010 wyrażającej zgodę na zamknięcie wydzielonej części składowiska (obejmującej kwatery 1-5) odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierające azbest w Kozodrzy.
  3. z decyzji Marszałka Województwa Podkarpackiego z dnia 15.06.2011r. znak RŚ.III.KS.7241.3.2011.KS wyrażającej zgodę na zamknięcie części składowiska obejmującej kwatery 6-9 składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z wydzielonymi kwaterami na odpady niebezpieczne zawierające azbest w Kozodrzy.

Decyzje te oraz wydanie w dniu 30 września 2014r., przedmiotu Umowy dzierżawy terenu składowiska wraz z towarzyszącą infrastruktura techniczną spowodowały, że z dniem 1 października 2014r. zarządzającym składowiskiem odpadów w Kozodrzy stała się Spółka.

Dokumenty związane z działalnością Spółki:

  1. Polisa ubezpieczeniowa Seria TPP nr 31587375 z dnia 30.05.2014r.
  2. Gwarancja ubezpieczeniowa wykonania zobowiązań z tytułu usuwania i likwidacji negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku Nr GRS/150/2014/061-43-05-00 z dnia 15 października 2014r.
  3. Aneks do gwarancji ubezpieczeniowa wykonania zobowiązań z tytułu usuwania i likwidacji negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku Nr GRS/150/2014/061-43-05-00 z dnia 15 października 2014r.

 

Opracował:
Marek Gubernat

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie - to firma:

profesjonalna

profesjonalna

doświadczona

doświadczona

nowoczesna

nowoczesna

elastyczna

elastyczna

godna zaufania

godna zaufania

przyjazna środowisku  naturalnemu

przyjazna środowisku naturalnemu

TOP