Zaświadczenie Wójta Gminy Ostrów z dnia 03.11.2014r. o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośći.

Zaświadczenie Wójta Gminy Ostrów z dnia 03.11.2014r. o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomośći.