Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225, (NIP 818-17-18-052, REGON 181108895, Nr KRS 0000525868), został utworzony na mocy aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawartego w akcie notarialnym z dnia 14.05.2014r. Repertorium A numer 1677/2014 zmienionym aktem notarialnym z dnia 15 maja 2014r. repertorium A Numer 1717/2014.

Spółka jest wykonawcą usług w zakresie: