Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie
Regionalna gospodarka odpadami

Regionalna gospodarka odpadami

fot. RIPOK - Zakład Zagospodarowania i Składowisko Odpadów w Kozodrzy, gm. Ostrów

Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni

Utrzymanie czystości i konserwacja zieleni

fot. Planty i skwer w centrum Ostrowa

Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna

Ochrona środowiska i edukacja ekologiczna

fot. Zalew w Kamionce, gm. Ostrów

Sprawdź zakres świadczonych przez Spółkę usług

 

KOMUNIKAT

dotyczący ograniczeń związanych z bezpośrednią obsługą Kontrahentów
dostarczających odpady do Instalacji w Kozodrzy, gmina Ostrów

 

Z uwagi na zaistniałą sytuacją rozprzestrzeniania się koronawirusa  w Polsce, w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie, działając w porozumieniu z Wójtem Gminy Ostrów, postanawia ograniczyć do „niezbędnego minimum” bezpośredni kontakt z Kontrahentami.

W związku z powyższym  informujemy, że począwszy od dnia 13.03.2020r. nie wydajemy osobiście kierowcom naszych Kontrahentów, którzy dostarczają odpady do Zakładu Zagospodarowania i Składowiska Odpadów w Kozodrzy (zwanych dalej Instalacje komunalne), tzw. kwitów  wagowych i nie ma więc potrzeby, aby podchodzili oni do „okienka” budynku Dyspozytorni i pomieszczenia wagowego. Wszelkie informacje odnośnie masy przekazanych odpadów, pochodzenia odpadów, godziny transportu, itp. są przekazywane wyłącznie za pośrednictwem kart przekazania odpadów i platformy elektronicznej BDO; dokumenty w postaci kwitów wagowych niezmiennie pozostają w ewidencji systemu wagowego i zostaną przesłane Kontrahentom w formie papierowej po zakończonym okresie obrachunkowym.

W przypadku pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny:

Biuro Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie     –     tel/fax 17 22 35 809,  17 22 35 810,  607 065 701

Instalacje komunalne w Kozodrzy:

Kierownik, dyspozytor  –    665 083 300,  607 222 260

Dyspozytornia – wagowy  –    607 053 110,   607 222 934

Ponadto uprasza się Kontrahentów o ograniczenie wizyt również w siedzibie naszego Zakładu w Ostrowie, zawężając je do spraw pilnych oraz o ewentualne uprzednie zasięganie informacji telefonicznie pod numerami podanymi wyżej lub za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: zuk@ostrow.gmina.pl

Wszelkie niezbędne informacje i dokumenty oraz komunikaty związane z działalnością Zakładu dostępne są na stronie internetowej: www.zukostrow.pl

 

Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie
Marek Gubernat

 

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie, 39-103 Ostrów 225, (NIP 818-17-18-052, REGON 181108895, Nr KRS 0000525868), został utworzony na mocy aktu założycielskiego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zawartego w akcie notarialnym z dnia 14.05.2014r. Repertorium A numer 1677/2014 zmienionym aktem notarialnym z dnia 15 maja 2014r. repertorium A Numer 1717/2014.

Spółka jest wykonawcą usług w zakresie:

  • gospodarki odpadami,
  • utrzymania czystości i porządku,
  • pielęgnacji i konserwacji zieleni,
  • ochrony środowiska i edukacji ekologicznej,
  • remontowo-budowlanym,
  • transportowo-sprzętowym,
  • wykonawstwa robót inżynieryjnych,

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie - to firma:

profesjonalna

profesjonalna

doświadczona

doświadczona

nowoczesna

nowoczesna

elastyczna

elastyczna

godna zaufania

godna zaufania

przyjazna środowisku  naturalnemu

przyjazna środowisku naturalnemu

TOP