Tytuł Odsłony
Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu fabrycznie nowej koparko-ładowarki Odsłon: 87
Usługa ręcznego sortowania odpadów na linii sortowniczej Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Kozodrzy Odsłon: 72
Usługa ochrony mienia Gminy Ostrów - Zakładu Usług Komunalnych w Ostrowie Odsłon: 57
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę nowego samochodu ciężarowego Van z podwójną kabiną 6-cio osobową zabudowa fabryczna Odsłon: 286
Zapytanie ofertowe na monitoring środowiska obiektów w roku 2018 Odsłon: 272
Odbiór i transport odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy oraz zlokalizowane są domki letniskowe i nieruchomości wykorzystywane sezonowo na cele rekreacyjno - wypoczynkowe Odsłon: 232
Budowa kwatery nr 12 wraz z niezbędną infrastrukturą na składowisku odpadów w m. Kozodrza Gmina Ostrów Odsłon: 339
Zakup i dostawa fabrycznie nowej ładowarki kołowej w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu. Odsłon: 1177
ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji polegającej na rozbudowie i modernizacji Zakładu Zagospodarowania oraz Składowiska Odpadów w Kozodrzy. Odsłon: 392
Odbiór i transport odpadów komunalnych powstałych i zebranych na wszystkich nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych w granicach administracyjnych Gminy Ostrów w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Odsłon: 634

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie - to firma:

profesjonalna

profesjonalna

doświadczona

doświadczona

nowoczesna

nowoczesna

elastyczna

elastyczna

godna zaufania

godna zaufania

przyjazna środowisku  naturalnemu

przyjazna środowisku naturalnemu

TOP