Zakres świadczonych usług

Spółka jest wykonawcą usług w zakresie:

  • gospodarki odpadami,
  • utrzymania czystości i porządku,
  • pielęgnacji i konserwacji zieleni,
  • ochrony środowiska i edukacji ekologicznej,
  • remontowo-budowlanym,
  • transportowo-sprzętowym,
  • wykonawstwa robót inżynieryjnych,

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie - to firma:

profesjonalna

profesjonalna

doświadczona

doświadczona

nowoczesna

nowoczesna

elastyczna

elastyczna

godna zaufania

godna zaufania

przyjazna środowisku  naturalnemu

przyjazna środowisku naturalnemu

TOP