Władze Spółki

Zgromadzenie Wspólników:

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni Wójt Gminy Ostrów Grzegorz Ożóg

Jedynym Właścicielem Spółki jest Gmina Ostrów. Właściciel posiada 100 udziałów po 500zł każdy o łącznej wartości 50 000zł

 

Zarząd:

Marek Gubernat - Prezes Zarządu

(Uchwała z dnia 20.05.2014)

Jerzy Sieradzki - Wiceprezes Zarządu

(Uchwała z dnia 18.12.2023)

 

Rada Nadzorcza:

Rada Nadzorcza w składzie:

        Joanna Żurek - Krupka - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

               Maria Litwa - Członek Rady Nadzorczej

Marzena Kośniowska - Członek Rady Nadzorczej

Kadencja Rady wynosi 3 lata.

 

Prokurent:

Witold Zięba - Prokura samoistna

 

Schemat organizacyjny Spółki.

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie - to firma:

profesjonalna

profesjonalna

doświadczona

doświadczona

nowoczesna

nowoczesna

elastyczna

elastyczna

godna zaufania

godna zaufania

przyjazna środowisku  naturalnemu

przyjazna środowisku naturalnemu

TOP